WSPARCIE WE WDROŻENIU NOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

W 2007 roku wdrożyliśmy nową identyfikację wizualną lotniska w Balicach. Po dziesięciu latach zostaliśmy zaproszeni do konsultacji w procesie wdrażania nowego logo, wybranego w konkursie, które będzie pasować do obecnego etapu rozwoju lotniska. Oceniliśmy jego budowę graficzną oraz potencjał konkurencyjny.

W ramach współpracy prowadziliśmy także działania doradcze, obejmujące strategię komunikacji wdrożenia nowej identyfikacji graficznej, w tym również PR kryzysowy.