Monika Popowska, nasz Account Director, na łamach Marketera+ przybliżyła model DISC, który wpływa na dobór współpracowników i relacje biznesowe.

„Znajomość typów zachowań jest pomocna w doborze partnerów biznesowych. Tyczy się to wszystkich form client service: szeroko rozumianych sprzedawców oraz osób współpracujących z działami marketingu i sprzedaży. Idealnym rozwiązaniem jest dobór charakterologiczny. Osoby o tych samych profilach będą się lepiej rozumiały i łatwiej osiągną cele.

Jednak nie zawsze możemy idealnie dobrać przedstawicieli client service do profilu klienta. Powodów jest być wiele, choć najczęściej mamy do czynienia po prostu z brakiem odpowiedniego zasobu.

Dlatego budując działy CS, warto zatrudniać osoby o rożnych profilach, aby później mieć możliwość doboru pracowników do typów reprezentowanych przez klienta. Można się pokusić o tezę, że najbardziej predysponowany do pracy w CS jest typ influence: otwarty, nastawiony na ludzi, motywowany przez uznanie.

Niezależnie od tego, jakimi typami DISC dysponuje obsługa klienta, warto mieć świadomość profili zachowań, ich doboru, a przede wszystkim skutecznych metod komunikacji. Klienci z kolei nie powinni mieć oporów przed domaganiem się, aby osoby z ich obsługi były dopasowane do ich potrzeb.”

Pełny artykuł w najnowszym wydaniu Marketer+.

Dostępny tutaj.