fbq('track', 'ViewContent');

BIURO
biuro@schulz.com.pl

tel.: +48 12 314 12 70

_

NEW BUSINESS
Michał Cieciak
New Business & PR Manager
m.cieciak@schulz.com.pl

tel. +48 603 105 006

KONTAKT DLA MEDIÓW
Weronika Ulińska
Senior PR Executive
w.ulinska@schulz.com.pl

tel. +48 690 033 446

Schulz sp. z o.o
ul. Na Zjeździe 11, Kraków 30-527
NIP 945-172-18-41

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Schulz sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, posiadająca numer NIP 945-172-18-41 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN (dalej jako „Schulz”).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu świadczenia usług na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług przez okres niezbędny do świadczenia usług lub na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług.

Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług lub kontakt z Państwem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych są takie jak na wstępie.